Aanmelden ATELIER Algemeen van Nono Hoekstra

    Aanmelding Atelier Algemeen bij Nono Hoekstra

    Hierbij meld ik mij aan voor Atelier Algemeen bij Nono Hoekstra op dinsdagavond 19-21.30 uur, 1 x per 2 weken..

    De halfjaarlijkse factuur wil ik ontvangen in:
    1 termijn2 termijnen