Academisch tekenen en schilderen

Docent: Ulrich Suberg

De grondbeginselen van academisch schilderen zijn altijd gebaseerd geweest op de ontwikkeling van een goed oog. Behulpzaam hierbij zijn onder andere bepaalde meettechnieken, lineair perspectief en een theoretische basis van de anatomie. In deze cursus krijg je de kans om kennis en creatieve mogelijkheden op het gebied van figuratieve weergave te verdiepen.

De deelnemers kunnen tekenen of schilderen naar gipsmodellen, stillevens of foto’s.

De nadruk ligt hierbij op het proces en het leren over vorm, lichtval, perspectief, verhouding, compositie etc. Het doel is om te kunnen omgaan met picturale problemen en het schilder- en tekenproces zelf te zien als uitdaging en beloning.

Begeleiding wordt gegeven door de docent in individuele gesprekken.

Elke cursist werkt voornamelijk aan zijn/haar eigen projecten. Daarnaast kan deze cursus ook gezien worden als een goede voorbereiding op academische kunststudies en het opbouwen van een portfolio.

Je kunt per half jaar inschrijven.  Opzegging mondeling of schriftelijk. Bij geen bericht word je automatisch ingeschreven voor ’t volgend half jaar.

Data

Zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur (1 x per week)

De voorjaarscursus start in januari en de najaarscursus in september.

Kosten

Kosten: € 27,50 per les (materiaal aanschaffen in overleg met de docent)

Informatie

In overleg is instromen mogelijk, je betaalt dan alleen de resterende lessen.

Inschrijven

Neem contact op met
Ulrich Suberg
t
e ulrich@tint-nijmegen.nl

Je kunt je ook direct online aanmelden.

Lees hier onze inschrijfvoorwaarden.