Omgang met persoonsgegevens

Deze website slaat de gegevens op van formulieren die bezoekers insturen. T I N T gebruikt die persoonsgegevens alleen in verband met de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld.  Zo zult u als u zich opgeeft voor een cursus of workshop alleen door ons benaderd worden als we u iets moeten melden over die specifieke bijeenkomst.

We bewaren de gegevens op de site alleen zolang ze van belang zijn voor de activiteit in kwestie, en nooit langer dan een jaar.

T I N T stelt persoonsgegevens nooit beschikbaar aan anderen.

Als u wilt weten wat welke gegevens over u op deze site staan opgeslagen kunt u hier een aanvraag insturen om ze te zien, door het e-mailadres in te vullen dat u op deze site heeft gebruikt. U krijgt dan via de e-mail direct toegang tot de gegevens.