Voorwaarden cursussen

Inschrijving

Als u het inschrijfformulier hebt ingevuld en opgestuurd krijgt u van ons bericht of u bent ingeschreven bij de door u opgegeven cursus of workshop. Als de cursus vol is, overleggen we met u of u op een wachtlijst wilt of dat u wilt deelnemen aan een andere cursus op een andere dag of tijdstip.

Bij deelname aan een cursus ontvangt u voordat de cursus/workshop start de (termijn) factuur. De factuur dient binnen 1 maand betaald te zijn. Wilt u een betalingsregeling, dan kan dit in overleg geregeld worden.

Verzuim en inhaallessen

Inhaallessen worden aangeboden wanneer u door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden lessen moet missen. Per halfjaar worden speciale inhaallessen aangeboden. De lessen worden, voor zover mogelijk, ingehaald bij de eigen docent. De inhaallessen worden aan het begin van het seizoen ingeroosterd en kenbaar gemaakt via de mail.

Wanneer u door omstandigheden niet meer in de gelegenheid bent de lessen te volgen of in te halen, dan wordt er naar een passende oplossing gezocht. Dit is ter beoordeling van de betreffende docent.

Workshops 

Regelmatig organiseren wij workshops waar u zich apart voor kunt inschrijven. Deze zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan de reguliere lessen.
Bij deelname aan workshops geldt dat u zich drie dagen van te voren kosteloos kunt afmelden. Meldt u zich later af of komt u niet zonder opgaaf van redenen, dan wordt de helft van de deelnamekosten in rekening gebracht.