Voorwaarden cursussen

Inschrijving

Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld en opgestuurd krijg je van ons bericht of je bent ingeschreven bij de door u opgegeven cursus of workshop. Als de cursus vol is, overleggen we of je op een wachtlijst wilt of wilt deelnemen aan een andere cursus op een andere dag of tijdstip.

Bij deelname aan een cursus ontvang je voordat de cursus/workshop start de (termijn) factuur. De factuur dient binnen 1 maand betaald te zijn. Wil je een betalingsregeling, dan kan dit in overleg geregeld worden.

Verzuim en inhaallessen

Per halfjaar wordt er één inhaalles aangeboden wanneer je door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden lessen moet missen. De lessen worden, voor zover mogelijk, ingehaald bij de eigen docent. De inhaallessen worden aan het begin van het seizoen ingeroosterd en kenbaar gemaakt via de mail.
Wanneer je door omstandigheden niet meer in de gelegenheid bent de lessen te volgen of in te halen, dan wordt er naar een passende oplossing gezocht. Dit is ter beoordeling van de betreffende docent.

Workshops 

Regelmatig organiseren wij workshops waar je je apart voor kunt inschrijven. Deze zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan de reguliere lessen.
Bij deelname aan workshops geldt dat u zich drie dagen van te voren kosteloos kunt afmelden. Meld je je later af of kom je niet zonder opgaaf van redenen, dan wordt de helft van de deelnamekosten in rekening gebracht.