Voorwaarden cursussen

Inschrijving

Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld en opgestuurd krijg je van ons bericht of je bent ingeschreven bij de door u opgegeven cursus of workshop. Als de cursus vol is, overleggen we of je op een wachtlijst wilt of wilt deelnemen aan een andere cursus op een andere dag of tijdstip.

Bij deelname aan een cursus ontvang je voordat de cursus/workshop start de (termijn) factuur. De factuur dient binnen 1 maand betaald te zijn. Wil je een betalingsregeling, dan kan dit in overleg geregeld worden.

Meedoenregeling

Wanneer je een laag inkomen hebt kun je via de Gemeente Nijmegen een tegemoetkoming aanvragen van max € 150,- per jaar.  Wil je hiervan gebruik maken, neem dan hierover contact op met Christine Elkhuizen.

Verzuim en inhaallessen

Per halfjaar wordt er één inhaalles aangeboden wanneer je door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden lessen moet missen. De lessen worden, voor zover mogelijk, ingehaald bij de eigen docent. De inhaallessen worden aan het begin van het seizoen ingeroosterd en kenbaar gemaakt via de mail.
Wanneer je door omstandigheden niet meer in de gelegenheid bent de lessen te volgen of in te halen, dan wordt er naar een passende oplossing gezocht. Dit is ter beoordeling van de betreffende docent.